درباره پرشین:

دفتر هواپيمايي پرشين فعاليت رسمي خود را در سال 1393 در زمينه خدمات مسافرت هوايي و جهانگردي آغاز نمود. وفعاليت خود را در امور فروش بليط و گردشگري ادامه داد.
پرشين با تکيه بربرنامه هاي چارتري پروازهاي داخلي که تا اين مدت همگي رابا موفقيت به پايان رسانيده ، فعاليت بازرگاني و خدماتي خود را گسترش داده و در اولين گام بعنوان نخستين و تنها نماينده کل فروش (GSA) عضو اتحاديه بين المللي حمل و نقل هوائي (IATA)، GSA شرکت هواپيمائي پويا به پرشين واگذار گرديد. دفتر هواپيمايي پرشين سابقه چارتر مسير هاي مختلف با شرکت هاي هواپيمايي زاگرس و کاسپين و پويا را در کارنامه خود دارد
. دفترهواپيمايي پرشين با استفاده از تجارب کارشناسان خود در صنعت حمل و نقل هوائي و نيز بهره گيري از دانش تخصصي شرکت هاي همکار از سال 1394 همکاري خود را با شرکت هاي هواپيمايي در زمينه استفاده از سيستم هاي عرضه شده بر اساس آخرين دستاوردهاي IT صنعت حمل و نقل هوائي با الگو برداري از مزاياي کليه سيستمهاي رزرواسيون و مالي موجود با هدف جلب رضايت حداکثري شرکتهاي هواپيمائي بويژه شرکتهاي کم هزينه (LLC) و نيز دفاتر خدمات مسافرتي متقاضي توسعه داده است. استفاده از دستاورد هاي روز فن آوري اطلاعات در صنعت حمل و نقل هوايي بويژه کنترل فروش، کنترل استاک و استفاده از امکانات پيشرفته بانک هاي داراي دروازه پرداخت با استفاده از فن آوري هاي نوين شبکه شتاب جهت تضمين وصول مطالبات از نمايندگان فروش و به تبع آن واريز بموقع وجوه فروش به حساب شرکت هاي هواپيمايي موصوف خود برگ زرين ديگري از افتخارات پرشين در ارائه خدمات GSA پيشرفته متناسب با فن آوري هاي جديد صنعت حمل و نقل هوائي مي باشد.
مديريت وقت دفتر هواپيمايي پرشين سيمين جنگجوي مي باشد.